FAQ

Gwarancja chroni kupującego w wypadku zakupu wadliwego produktu. Zalecamy przeczytanie warunków uważnie ponieważ w przypadku skorzystania z gwarancji zakłada się, że klient zapoznał się jej warunkami. Sprzedawca gwarantuje, że sprzedawane produkty są pozbawione wad zarówno w materiale jak i konstrukcji w przypadku normalnego użytkowania przez cały czas obowiązywania gwarancji. Czas gwarancji to 6 miesięcy od momentu zakupu produktu. Wobec domniemanych wad sprzedawca sprawdzi produkt i podejmie ostateczną decyzję co do dalszego postępowania i tego, czy naprawić lub wymienić produkt bez obciążania klienta albo naprawić lub wymienić produkt i obciążyć klienta poniesionymi kosztami. Ta gwarancja jest przedmiotem poniższych wyjątków i ograniczeń.

Gwarancja nie obejmuje:
● żadnych produktów uszkodzonych w wyniku użytkowania nie pojmowanego jako normalne, niewłaściwych albo niepoprawnie zmontowanych
● żadnych produktów z nieautoryzowanymi modyfikacjami naniesionymi po zakupie
● żadnych produktów naprawianych przez nieautoryzowany personel
● żadnych produktów trzymanych w nieodpowiednich warunkach lub w warunkach z pleśnią, nieodpowiednią temperaturą, warunkami sanitarnymi poniżej uważanych za normalne dla użytkowanych produktów
● żadnych produktów czyszczonych lub traktowanych agresywnymi detergentami lub środkami chemicznymi

Z wyjątkiem gwarancji zawartych powyżej sprzedawca wyłącza inne gwarancje – wyrażone lub domniemane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednią lub niebezpośrednią szkodę, wynikającą z naruszenia gwarancji lub jej postanowień lub inne prawa, w tym na przykład:
utrata zarobków, możliwości użytkowania, aktualnych lub przewidywanych przychodów (wliczając w to utratę dochodów lub umów) płynności, przewidywanych oszczędności, interesu, możliwości, wartości firmy, reputacji: szkody lub uszkodzenie danych, koszty odzyskania danych lub jakiejkolwiek innego niebezpośredniego uszkodzenia wyposażenia lub straty spowodowanej w jakikolwiek sposób, wliczając w to zastąpienie wyposażenia i dóbr.

Całkowita odpowiedzialność sprzedawcy w związku ze wszystkimi produktami jest ograniczona przez sumę zapłaconą za dany produkt. Sprzedawcy, agenci lub personel sprzedający nie są upoważnieni do wprowadzania modyfikacji, rozszerzeń lub uzupełnień do tej gwarancji.

Ta gwarancja jest regulowana, i musi być interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem w kraju, w którym doszło do nabycia produktu oraz wewnątrz granic Europy.

Sprzedawca w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialny za przypadkowe, niepospolite lub wynikowe uszkodzenia odnośnie kosztów transportu lub kosztu wysyłki w celu zastąpienia przedmiotu.

Stosowanie tej ograniczonej gwarancji zakłada akceptację naprawy i/lub wymiany, jeśli jest taka możliwość oraz przedmiot gwarancji obejmuje artykuł jaki został sprzedany. Wyklucza możliwe działania wyrównawcze przez sprzedawcę.

Dostarczenie dóbr nie następuje do momentu całkowitego opłacenia ich wartości.
Każda dostawa jest rozważana jako niezależna od innych jeśli chodzi o płatność.
Opóźnienie płatności lub jakiekolwiek inne zaniedbania pozwalają nam na zawieszenie każdej innej dostawy.
W przypadku jakiegokolwiek zażalenia którejkolwiek ze stron, nawet związanego z akceptowanymi gwarancjami, nie daje to możliwości żadnego przedłużenia w uzgodnionych terminach ani prawa zawieszenia płatności lub jej modyfikacji oraz żadne wystąpienie z zażaleniem przez nabywcę nie może być rozpatrywane, jeśli nabywca nie ureguluje płatności.

Dostawy odbywają się zawsze z naszego magazynu centralnego – chyba że były inne ustalenia.
Daty dostaw są przekazane nabywcy jako orientacyjne terminy począwszy od daty potwierdzenia zamówienia.

Dostawy są zawsze obarczone ryzykiem. W imieniu klienta zostają opłacane opłaty celne.
W przypadku, kiedy nie ma dokładnej instrukcji ze strony nabywcy dostawy odbędą się w najlepszy możliwy sposób wybrany przez Ipea Polska.

Potencjalne skargi muszą być przedstawione do 8 dni po wystawieniu paragonu na dobra.
Nie akceptujemy zwróconych przedmiotów bez uprzedniej autoryzacji przez Ipea Polska.

Nie ma minimalnej ilości sztuk podczas składania zamówienia. Minimalne ilości zależą od wielkości pudełka poszczególnej sztuki.

Ipea Polska nie jest producentem ani importerem substancji chemicznych, formuł chemicznych, ale ich używa. Ipea Polska jest świadoma wszystkiego, co niezbędne aby osiągnąć cele przewidziane dla warunków REACH:
1. Aktualny harmonogram ochrony danych dla dostarczanych substancji i produktów chemicznych.
2. Deklaracja dostawcy odnośnie międzynarodowego wydania bezpiecznych i niebezpiecznych substancji chemicznych w zależności od dostarczanych przedmiotów.
3. Deklaracja odnośnie skupienia substancji chemicznych CMR (z czynnikiem rakotwórczym, toksycznymi efektami odtwarzania kategorii 1 i 2), substancje PBT (trwały, bio skumulowany i toksyczny) oraz vPvB (bardzo trwały i bardzo bio-skumulowany), które mogą znajdować się w artykułach.

Odnosząc się do kwestii wspomnianych powyżej ipea Polska może wydać Deklarację Zgodności odnoszącą się wyłącznie do produktów Ipea Polska, dla których została przygotowana na konkretną prośbę ze strony klienta. Prośba ta musi być sprecyzowana i „racjonalnie” umotywowana. W celu odnalezienia listy publikowanej z Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA) proszę wejść na stronę: http://echa.europa.eu

Artykuły przedstawione w tym, internetowym katalogu niekoniecznie wiążą się z dostępnością i/lub obowiązkiem realizacji.

Uprzejmie prosimy o zrozumienie, w związku z tym, że nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie Państwa produktów.

Wszystkie wymiary w tym katalogu mogą podlegać zmianom z przyczyn technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.